Testamente

Testamente

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för att reglera hur dess kvarlåtenskap ska fördelas efter sin död. 

Oavsett varför man skriver ett testamente är det viktigt att söka professionell hjälp hos en jurist eller boutredare. Det kan uppstå situationer där felaktiga eller bristfälliga testamenten inte vinner laga kraft.

När någon avlider och inte efterlämnar maka/make eller ett har upprättat ett testamente fördelas dennes kvarlåtenskap efter arvsordningen som är reglerat i Ärvdabalken. Bröstarvingar har alltid rätt att få halva arvslotten (laglotten). Här bör man utforma testamentet så att inga tolkningsproblem föreligger.

För att skriva ett testamente ska man i de flesta fall ha fyllt 18 år. Testamentet ska vara skriftligt och bevittnat av två personer med sina underskrifter för att vara juridiskt bindande. Möjligheten att återkalla ett testamente finns.

Vid dödsfall meddelas anhöriga om testamentets existens.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så fort vi kan.