Integritetspolicy

Integritetspolicy för auktoriserad begravningsbyrå

Vi värnar om den personliga integriteten och är noga med att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att dina personuppgifter används för endast avsedda och överenskomna ändamål samt skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vid beställningar upprättas ett avtal där du mer ingående får information om hur personuppgifter behandlas.
Här kan du läsa mer om hur begravningsbranschen och de auktoriserade begravningsbyråerna behandlar personuppgifter >>

Insamling och behandling av personuppgifter vid kontakter med oss.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du kontaktar oss, t ex när du mailar eller ringer oss. Det gör vi för att kunna upprätthålla en god servicenivå när du t. ex. ställer frågor till oss. Vi sparar inte dessa uppgifter längre än nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt
fall. När du anmäler dig till minnesstund via vår hemsida eller telefon så sparas dina uppgifter i 3 månader i syfte att administrera eventuella tackkort. Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter om du uppgivit speciella önskemål, t ex om kost.

Behandling av personuppgifter vid beställning av begravning

När du gör en beställning hos oss så sparar vi dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och fakturera uppdraget. Ditt beställningsunderlag arkiveras men gallras från personuppgifter efter att uppdraget anses slutfört. Personuppgifterna kan också behandlas av våra samarbetspartners (blomsterbutik, cateringfirma, församling, kyrkogårdsförvaltning, solist etc.), endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra de rättsliga skyldigheter som ändamålet kan medföra.

Behandling av personuppgifter vid beställning av uppdrag inom familjejuridik

Vid upprättandet av bouppteckningar, arvskiften i dödsbon och andra juridiska handlingar som t. ex. testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, bodelningar, framtidsfullmakter eller gåvobrev, behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och personnummer. Uppgifterna kan vidarebefordras till tredje part om det krävs av ärendets natur (t. ex. bouppteckning som skickas till Skatteverket för registrering). Vi sparar kopior på handlingar i samband med boutredning som förvaras i låst och brandsäkert utrymme i upp till tio år. Syftet är om ev. dödsbodelägare senare ger sig tillkänna eller handlingar som behövs när maka nummer två avlider. 

Dina rättigheter

Du har alltid rätten att begära tillgång till, ändring av eller radering av personlig information

Användning av Cookies

Vår hemsida använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, ge oss tillgång till statistik om hemsidan och i vissa fall för att anpassa annonser. Du väljer själv om du accepterar cookies genom att godkänna eller neka på vår hemsida alternativt kan du ändra dina inställningar i webbläsaren så att inga cookies lagras på din dator.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så fort vi kan.