Bouppteckning

Bouppteckning

När någon har avlidit ska en bouppteckning upprättas. Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Först när bouppteckning är registrerad brukar banker tillåta uttag och betalningar från den dödes konton.

Bouppteckningen är ett juridiskt dokument och ska skickas in till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet. Det innebär att man går igenom den dödes tillgångar och skulder för att kunna göra en skriftlig sammanställning. Som dödsbodelägare har man ingen skyldighet att närvara vid bouppteckningen och man kan ta hjälp av en jurist eller boutredare.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så fort vi kan.