Begravning

Besöket hos oss

Den första kontakten med oss på begravningsbyrån sker oftast några dagar efter dödsfallet. Det vanligaste är att efter tidsbokning besöka begravningsbyrån, men vi gör även gärna hembesök.

Begravningen ska som regel ske inom en månad från dödsfallet i den mån det är möjligt och därför är det är bra att starta planeringen i tid. Om ni inte har möjlighet med ett personligt möte kan vi alltid ordna det mesta via telefon och webb.

Hos oss på Esters begravningsbyrå finns kunniga begravningsrådgivare med år av erfarenhet när det gäller allt det praktiska kring ett dödsfall.

Vid ert besök hos oss på Esters Begravningsbyrå går vi igenom följande:

 • Önskan om begravningsceremoni.
 • Sång och musik.
 • Officiant (präst, borgerlig eller annan).
 • Plats och tidpunkt för begravningen.
 • Jordbegravning eller kremationsbegravning.
 • Gravplats, gravsten eller inskription på befintlig sten.
 • Minnesstund (samling efter begravningen med förtäring).
 • Dödsannons.
 • Blommor.
 • Val av kista och urna.
 • Pris (vi lämnar alltid skriftlig prisuppgift).

En checklista till hjälp

När man drabbats av ett dödsfall i familjen eller av en nära vän är det självfallet svårt att agera rationellt. För att underlätta i den situationen har vi satt ihop en kortfattad checklista över vardagliga saker man bör gå igenom:

 • Ta hand om ev.husdjur.
 • Tömma kylskåp och slänga sopor i dödsboet.
 • Vattna blommor.
 • Sänka värmen.
 • Förebygga inbrott genom att ställa timer mm på lampor.
 • Hämta personliga ägodelar på sjukhuset.
 • Meddela hemtjänst och städbolag mfl.
 • Meddela hemsjukvård om sådan använts.
 • Återlämna handikapphjälpmedel och larm.
 • Lämna vapen till polisen.
 • Lämna överbliven medicin till apoteket.
 • Hämta inlämnad tvätt eller film.
 • Makulera ID-kort, pass och körkort.
 • Samla in reservnycklar.
 • Flytta bil om det behövs.
 • Ändra gravrättsinnehavare till gravar den döde skött om.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så fort vi kan.