Arvskifte

Arvskifte

Ett arvskifte måste göras när en person har avlidit och bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket. 

Om det är fler än en delägare i dödsboet upprättas alltid ett arvskifte som är ett avtal mellan dödsbodelägarna. 

Vem som är arvinge är reglerat i lag. Är man fler och parterna är överens är det fritt att skifta boets tillgångar. Är man däremot inte överens får arvskiftet inte ske.

För att inga frågetecken och tvister ska förekomma kan det vara vettigt att ta hjälp av en jurist eller boutredare. 

Är man ensam ägare till dödsboet behövs inget arvskifte utan dödsboet är upplöst när bouppteckningen registrerats hos Skatteverket.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så fort vi kan.